Koordinator za izvođenje radova

Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova (koordinator za izvođenje radova), jeste fizičko lice koje investitor, odnosno zastupnik investitora pismenim aktom odredi da, u toku izvođenja radova, obavlja poslove iz člana 13. Uredbe. 


Štampa