Reference

Izrada i montaža za različite vrste čeličnih konstrukcija kao što su između ostalog:

•Hangari, industrijske hale magacini i kranske staze
•Krovovi, dogradnje.
•Noseće konstrukcije za osvetljenje TV i filmskih studija, pozorišnih sala i multimedijalnih prostora
•Antenski tornjevi i jarboli telekomunikacioni i pasivni reflektori 
•Konstrukcije skladišta ( silosi za praškaste/zrnaste materijale itd.) 
•Konstrukcije u termoelektranama (nose}i tornjevi bojlera, kotlarnice, rashladni tornjevi , dimnjaci, transportni mostovi itd. pešačke industrijske staze) 
•Specijalne konstrukcione metode (teško dizanje, reparacija varova u teškim uslovima, sastavljanje/podizanje različitih konstrukcija i opreme) 
•Razupiranja pri zaštiti temeljnih jama 
•Benzinske pumpe
•Industrijske zgrade
•Antikorozivna i protivpožarna zaštita

Projekti za različite vrste konstrukcija kao što su između ostalog:

•Čelični, spregnuti, armiranobetonski, prednapregnuti mostovi različitih konstruktivnih sistema za sve vrste saobraćaja
•Hangari, industrijske hale magacini i kranske staze
•Noseće konstrukcije za osvetljenje TV i filmskih studija, pozorišnih sala i multimedijalnih prostora
•Antenski tornjevi i jarboli telekomunikacioni i pasivni reflektori
•Konstrukcije skladišta (vodeni tornjevi, silosi za praškaste/zrnaste materijale itd.)
•Konstrukcije u termoelektranama (nose}i tornjevi bojlera, kotlarnice, rashladni tornjevi , dimnjaci, transportni mostovi itd.)
•Specijalne konstrukcione metode (teško dizanje, veoma visoko dizanje, reparacija varova u teškim uslovima, sastavljanje/podizanje različitih konstrukcija i opreme)
•Temeljenje svih vrsta konstrukcija
•Projekti zaštite temeljnih jama
•Potporni zidovi.
•Poslovne i stambene zgrade
•Benzinske pumpe
•Aerodromske zgrade
•Industrijske zgrade

Konsultantskih usluga u sledećim fazama izgradnje:

· Asistencija klijentu u formiranju projektnog zadatka 
· Asistencija klijentu u izboru projektanta
· Kontrola izrade i verifikacija generalnog projekta
· Kontrola izrade i verifikacija idejnog projekta i studije opravdanosti
· Kontrola izrade i verifikacija glavnog projekta
· Faza tenderisanja i ugovaranja posla
· Faza tehničke kontrole i prijave radova
· Faza nadzora tokom izvođenja radova


 

 


Štampa